Biljana Trifunović PR Konsultantske aktivnosti u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem

Adresa: Đorđa Nešića 2, 11060 Beograd

Telefon: 011/208-54-10; 208-54-11;

PIB: 110278077
MB: 64779281

Šifra delatnosti 7022 – Konsultantske aktivnosti u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem

Dinarski račun Raiffeisen Banka AD, Beograd 265625031000037446
Devizni račun Raiffeisen Banka AD, Beograd RS35265100000019658362

© 2018, "Preduzetništvo - moj izbor", Biljana Trifunović, Sva prava zadržana

"Preuzetništvo - Moj izbor", naslov je knjige Biljane Trifunović, preduzetnice i poslovnog konsultanta sa višedecenijkim iskustvom iz oblasti realne ekonomije. Predavač je iz oblasti spoljne trgovine i deviznog poslovanja. Aktivno radi za veliki broj domaćih i stranih kompanija konsalting iz oblasti poreskog savetovanja, spoljne trgovine i deviznog poslovanja, sa posebnim naglaskom na aktivno oplemenjivanje i reeksportnu doradu. Dobitnica je nekoliko domaćih i međunarodnih nagrada i priznanja iz preduzetništva.

KONTAKT

Biljana Trifunović, dipl. ecc.
Adresa: Đorđa Nešića 2, 11000 Beograd
Telefon: 011/208-54-10; 208-54-11;

POVEŽIMO SE NA
DRUŠTVENIM MREŽAMA