Kontakt - Preduzetništvo - Moj izbor

Kontakt

Biljana Trifunović PR Konsultantske aktivnosti u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem

Beograd

Đorđa Nešića 2
11060 Beograd

e-mail: biljana@preduzetnistvomojizbor.rs

 

PIB:110278077
MB:64779281

Šifra delatnosti 7022 – Konsultantske aktivnosti u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem

Dinarski račun Raiffeisen Banka AD, Beograd 265625031000037446
Devizni račun Raiffeisen Banka AD, Beograd RS35265100000019658362