1. Svetski kongres preduzetnika - Preduzetništvo - Moj izbor

1. Svetski kongres preduzetnika

Biznis

Nov 27
1. Kongres preduzetnika

U susret 1. Svetskom kongresu preduzetnika

Iduće nedelje od 04. do 07. decembra 2018. održaće se 1. Svetski kongres preduzetnika u Zagrebu.  Preduzetnici su ljudi koji vekovima daju veliki doprinos svetu i razvoju. Tačno je da bez velikih korporacija, preduzetnicima je u današnje vreme nemoguće da postoje i opstanu, ali ni korporacije ne mogu da se razvijaju i napreduju bez preduzetnika.

Sve što je stvoreno, izmišljeno, stvorio je pojedinac, preduzetnik, vizionar.

Jedan od najvećih vizionara, stvaraoca i inovatora bio je Nikola Tesla, dokazao je da i ono što se smatralo nemogućim – da je moguće.

Cilj kongresa je dugoročno promovisanje i zagovaranje poduzetništva kakvo nam je potrebno u 21. veku.

Na kongresu će se utvrditi svetski dan preduzetnika, kao i otvaranje prve Aleje preduzetnika u svetu.

U cilju kontinuiranog zagovaranja i lobiranja za interese preduzetnika, kao i za obaveze preduzetništva i preduzetnika u izazovima 21. veka, biće imenovani Amabasadori preduzetništva.

Za četiri radna dana kongresa, predviđeno je puno događanja, 3 panel sekcije, okrugli sto i pre svega upoznavanje i umrežavanje preduzetnika.

 

  • Okrugli sto biće posvećen temi „Preduzetništvo u 21. veku“ – i usvajanje predloga teksta Deklaracije „Uloga preduzetništva u globalnom razvoju“
  • Panel / Sekcija 1.: TRENDOVI RAZVOJA PREDUZETNIŠTVA – sa temom: „Ulaganje u razvoj preduzetništva – uslovi održivog društvenog razvoja“.
  • Panel / Sekcija 2. Oblast: SARADNJA I RAZVOJ.
  • Tema: „Saradnja – odgovoran i održiv ekonomski razvoj – sigurna budućnost“.
  • Panel / Sekcija 3. Oblast: LJUDI, SIGURNOST. Tema: „Ulaganje u ljude i sigurnost – preduslov za uspeh i napredak“

 

 

Kongresu će mo prisustvovati  – MI preduzetnici, Izrada studija o transfernim cenama

– predstavnici akademske zajednice,

– predstavnici državnih organa i institucija,

– predstavnici lokalnih i regionalnih zajednica,

– predstavnici nevladinog sektora i razvojnih agencija,

– predstavnici međunarodnih organizacija i naravno, bez

– predstavnika medija, nezamislivo je.

 

Nakon povratka iz Zagreba, obećavamo detaljan izveštaj sa 1. Svetskog konresa preduzetnika. U toku kongresa, možete me pratiti na društvenim mrežama. Ovo je veoma značajan događaj, za sve nas preduzetnike, jer organizovani i međunarodno povezani možemo mnogo više i bolje.

Poruči knjigu

Knjiga: Preduzetništvo MOJ IZBOR

Svi primeri i iskustva o kojima u knjizi govorim jesu istiniti, nijedan nije izmišljen; i imena nekih ljudi sam čak navela, dok imena drugih nisu navedena samo zato što oni to nisu želeli…

Follow

About the Author

Diplomirani sam ekonomista, sa bogatom biografijom iz oblasti realne ekonomije. Pišem stručni blog www.biljanatrifunovicifa.com. Predavač sam iz oblasti spoljne trgovine i deviznog poslovanje. Redovno držim treninge u PK Beograd, RPK Novi Sad, kao i u organizaciji firme „IFA“ d.o.o., Beograd. Aktivno radim za veliki broj domaćih i stranih kompanija konsalting iz oblasti spoljne trgovine i deviznog poslovanja, sa posebnim naglaskom na aktivno oplemenjivanje i reeksportnu doradu.